5/22/2009

Preparatius

El nou casc de l'Ursel- ha donat molta feina: decapar, lijar, pintar i passar fred....sort que
el capità i el grumet han estat en tot!!!
Total 4
mesos pel nou vestit!!...